Skola hotas med miljonvite

NACKA En skola i Nacka har fått ett föreläggande av Arbets­miljöverket.

Skolan har beordrats att se till att ventilationen i samtliga klassrum, arbetsrum och personalrum senast den 30 november är tillfredsställande, annars riskerar man ett vite på en miljon kronor. Skolan ska också ha gjort bullerundersökning, annars hotar vite med 50 000 kronor.