Skola i Segeltorp möts av protester

Nya Långsjöskolan är tänkt att öppna till höstterminen 2017. Evertuellt på en tomt vid Lövsångarvägen i Segeltorp.

Flera grannar är oroliga för att det ska bli mycket trafik i området.

Huddinge växer, elevantalet ökar och behovet av nya skolor är stort. Bland annat planeras för en ny skola i Segeltorp, Långsjöskolan. Det ska bli en F–6-skola och rymma 420 elever, enligt planen.

Planerna är ännu i ett mycket tidigt skede, men kommunstyrelsen har gett planenheten i uppdrag att undersöka om skolan kan byggas på tomten Kråkvik 2:2, vid Lövsångarvägen.

– Vi har tittat på många tomter och scannat av området. Det är inte lätt och vi får ju försöka hitta de minst dåliga. Det underlättar ju dessutom om kommunen äger marken, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd.

Han är medveten om planerna inte är populära bland alla i villaområdet.

– Flera har hört av sig till kommunen och några direkt till mig. De oroliga över att det ska bli mycket trafik och menar att det är villagator som inte är dimensionerade för det. De är också oroliga över att tillgängligheten till naturområdet ska begränsas, säger Christian Ottosson.

Vad säger du om farhågorna?

– Vi tar synpunkterna på allvar och får titta på det. Ärendet kommer ju också att gå ut på samråd så småningom och då får alla komma in med synpunkter.

Christina Gortcheva är planchef i Huddinge kommun.

– Vi har fått i uppdrag att titta på markförhållandena på tomten och har precis fått resultatet från markundersökningen. Den visar att förhållandena inte är helt gynnsamma. Det är blött och kan vara risk för översvämning. Vi får nu undersöka vidare om och hur det går att bygga på tomten, säger hon.

Fakta

Fler skolor och dagis på gång

Förutom Långsjöskolan planeras Utsäljeskolan byggas ut till en 7-9-skola.

Förskolesituationen är ansträngd, framför allt i Sjödalen och Fullersta, och inventering av möjliga tomter för nya förskolor har genomförts.

Utredning pågår om utbyggnad av befintliga förskolor där behoven är stora och utrymme finns. Det är förskolorna Balingsnäs, Albatrossen och Fullersta.

I Flemingsberg ska flera nya förskolor byggas.

Möjligheterna att bygga ut Kräpplaskolan i Stuvsta undersöks.

Källa: Huddinge kommun