Skola, integration och vård

Mitt i vill veta vad ni läsare anser vara de viktigaste frågorna inför valet. Fyll i vår webbenkät för att göra din röst hörd.

Kommer det finnas bostäder till alla? Ska parken vara kvar och hur ska det bli med naturområdena?

Mitt i vill veta vilka frågor ni tycker är viktigast för Järfälla inför valet i höst.

Fyll i vår valenkät för att göra din röst hörd.