Skola kan tvingas bussa elever till idrottslektioner

Föräldrar och barn protesterar mot bygget på Vistaskolan.
Föräldrar och barn protesterar mot bygget på Vistaskolan.
Huddinge växer snabbt och skolorna räcker inte till.

Föräldrar till barn på Vistaskolan är kritiska till att skolan ska få ytterligare en paviljong, i väntan på fler skolor.

En fotbollsplan är avspärrad. Ännu syns ingen barack, men stängslet och maskinerna vittnar om att fotbollsplanen är en byggarbetsplats.

– Vi hör rykten om att här ska upp en barack till. Kommunen borde se till barnens bästa i stället för att dunka in fler barn här, säger Lisa Lindström.

Hon är en av flera föräldrar som samlats vid Vistaskolan för att de är kritiska till att barnens skolgård försvinner.

– En i personalen berättade att barnen ska bussas iväg till idrott och för att äta, då de inte kommer att få plats här, säger Eva Clausson.

En annan förälder har hört att barnen kan få äta i klassrummen.

– Kommunen borde i flera år ha vetat om att det behövs fler skolplatser. Det är inte är inte rätt att nu ta barnens skolgård, säger Lisa Lindström.

Jan-Eric Johansson, grundskolechef i Huddinge kommun, är medveten om skolbristen.

– Det är knepigt att hitta bra tomter att bygga nytt på, eftersom det finns många kulturvärden i marken. Det är en lång process.

Förutom den barack som redan finns på Vistaskolan ska ytterli- gare en sättas upp till hösten.

– Sedan måste vi ha ytterligare skolplatser 2014, som vi jobbar med att hitta lösningar för.

Skolbristen, menar Jan-Erik Johansson, beror på att Huddinge växer snabbare än förväntat – fler än beräknat flyttar till kommunen.

Att barn kan få bussas i väg för idrott och mat kan bli aktuellt, menar han.

– Jag har inte hört någonting om det nu, men det är något som kanske behövs 2014.

Kan barnen få äta i klassrummen?

– Det kan hända och det har man ju gjort förr.

Det kan också bli så att inte alla barn får skolplats i området utan får resa till andra platser i kommunen.

– Sexåringarna ska inte behöva det, men om man börjar skolan vid senare ålder kanske man får titta på det, säger Jan-Eric Johansson.

Fakta

Fler områden som drabbas

Kästaskolan står klar 2015. En skola på Bergavägen i Glömsta planeras till 2016.

I centrala Huddinge berörs Solfagra av skolbristen

I Segeltorp blir det också underskott framöver.

Andra områden där det är platsbrist är Balingsnäs och i kommunens östra delar.

Källa: Huddinge kommun