Skola kritiseras för kränkningar

TÄBY Barn- och elevombudsmannen (BEO) riktar kritik mot en kommunal grundskola i Täby efter att en elev utsatts för kränkande behandling.

Enligt BEO har skolan inte gjort tillräckligt för att hindra kränkningarna.

Skolan har granskats efter en anmälan i november förra året. Enligt anmälaren har ett barn utsatts för både slag och fula ord från en annan elev under en längre tid.

Skolan har uppgett att kränkningarna utretts bland annat genom samtal med eleverna. Men enligt BEO måste skolledningen nu göra förbättringar för att motverka att elever far illa.