Skola lyfter mänskliga rättigheter

Upplands-Bro 30 kuber, en för varje mänsklig rättighet, har placerats ut på gymnasieskolor i landet. Projektet anordnas av Raoul Wallenberg Academy och Friends och syftar till att lära ungdomar mer om mänskliga rättigheter.

Kub nummer fyra, rätten att inte förslavas, står nu på Upplands-Brogymnasiets skolgård.

– Vi tror att ungdomar kan få upp ögonen för att alla har lika värde, oavsett om man bor i Upplands-Bro eller någon annanstans i världen. Det är ett bra sätt att lyfta frågorna på en högre nivå, säger rektor Ulf Peterson.

De 30 kuberna kommer att samlas in för att ingå i en större utställning i Stockholm senare i år.