Skola måste åtgärda brister

RÅSUNDA Råsunda skola har flera brister i den fysiska miljön för funktionshindrade elever, det slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på skolan i april.

Vid inspektionen saknades automatiska dörröppnare. Höga trösklar, även vid utrymningsdörrar, och trånga passager var andra brister.

Arbetsmiljöverket kräver nu att skolan rättar till saken.