Skola måste bättra sin rutin

Haninge En elev på en skola i Haninge upplever att en skolpersonal varit hårdhänt vid ett flertal tillfällen. Enligt en anmälan till barn- och elevombudet, BEO, ska skolpersonalen bland annat ha hållit fast eleven hårt, vid ett tillfälle ska eleven också ha slagit i nacken till följd av behandlingen.

Skolan anser dock inte att det handlar om någon kränkning. Situationen krävde vid ett tillfälle att skolpersonalen ingrep, menar man.

BEO går på skolans linje, men anser att rektorn på skolan borde ha anmält händelserna till kommunen, något man inte gjorde.

BEO kräver nu att skolan ska se över sina anmälningsrutiner.