Skola missade att anmäla kränkning

Hammarby skola i Björkhagen kritiseras av barn- och elevombudsmannen. Orsaken är att skolan inte gjort tillräckligt i ett fall där en elev kränkts.

Enligt en anmälan som kom in till barn- och elevombudsmannen (BEO) i oktober i fjol ska en elev ha utsatts för kränkande behandling av en annan elev vid flera tillfällen under 2011.

Enligt BEO ska kränkningarna bland annat ha bestått i ett antal tillmälen mot eleven. Vid tillfällen ska det också ha lett till fysiskt bråk.

Hammarbyskolan har enligt anmälan uppgett att man ”tagit tag i varje situation”, men skolans rektor har inte anmält händelserna till kommunen eftersom hon inte sett dem som kränkande, enligt BEO.

Enligt rektorn Ann-Marie Flodin finns det inte någon direkt anledning till självkritik.

– Nej, inte egentligen, men den kritik vi kan ta till oss är att vi inte anmälde det till huvudmannen Stockholms stad. Vi har inte uppfattat det som att vi behövde anmäla, säger Ann-Marie Flodin.

Enligt BEO är det en skolas skyldighet att direkt anmäla kränkande behandlingar till huvudmannen. Om en lärare eller annan personal får veta att någon blir kränkt måste det först anmälas till rektorn, som sedan måste anmäla vidare till, i det här fallet, Stockholm stad.

Samtidigt ska en skola inte göra någon egen värdering över hur allvarlig en händelse är innan den anmäls, skriver BEO i sitt beslut.

– En skola har sedan juli 2011 en skyldighet att anmäla om en elev upplever sig vara utsatt. Orsaken är att huvudmannen har det yttersta ansvaret och ska ha kännedom om det sker kränkningar. Då kan de också vidta skäliga åtgärder, ­säger Elisabeth Seferidis, jurist på Skolinspektionen.

BEO har utrett att skolans personal vidtagit åtgärder, bland annat genom samtal med de inblandade eleverna och föräldrar.

– Vi agerar i varje enskilt fall och ganska kraftfullt. Vi har täta uppföljningar och samtal med elever och föräldrar för att se hur läget är med den utsatte och den som utsätter, säger Ann-Marie Flodin.

Hammarbyskolan har dock trots det brustit i sin hantering av ärendet, eftersom det aldrig anmäldes, konstaterar BEO. Stockholm stad måste svara BEO senast den 11 mars.

Fakta

Kränkningar

Kränkande behandlingar är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet.

Kränkningarna kan bestå av till exempel nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiska handlingar. Det kan också bestå av utfrysning eller hot.

Källa: Barn- och elevombudet