Skola och äldre prio för M, FP och KD

Lidingö Kommunens styrande politiker vill satsa mest på skola och äldreomsorg. I sitt förslag till budgetdirektiv vill de satsa 19 miljoner kronor, alltså drygt 430 kronor per Lidingöbo, på dessa verksamheter. Inom äldre- och handikappnämnden vill man öka bemanningen på äldreboendena och förstärka biståndsbedömningen med mer personal. I skolan vill man bland annat satsa på skoldatatek och språkotek.

Oppositionspartiet Centern på Lidingö saknar dock bland annat en redovisning om planerna för stadshuset i förslaget.