Skola på påsklovet ska ge bättre betyg

Plugga extra i stället för att slappa i påsk. Det erbjudandet ger Sollentuna kommun skolelever som halkat efter i viktiga ämnen.

Resultaten för Sollentunas grundskoleelever har förbättrats under de senaste åren. Kommunen har satt målet att alla elever ska ha godkänt i alla ämnen när de går ut nionde klass. Det motsvarar minst betyget E. Riktigt så långt har skolorna ännu inte nått.

I till exempel matematik var det åtta procent av niondeklassarna som inte hade nått godkänt betyg efter höstterminen 2014.

– Det är åtta procent för mycket, säger Åsa Liljekvist, sakkunnig för kommunens grundskola.

Matematik är ett av ämnena som finns med i påskskolan som pågår den 7–10 april. De andra ämnena är svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Den riktar sig till barn i årskurs 6–9 som inte har godkänt i de aktuella ämnena. De får undervisning av en behörig lärare i grupper om högst 20 personer i en centralt belägen skola i Sollentuna. I varje sådan grupp ingår fyra eller fem gymnasieelever som fungerar som handledare.

– Det här ska vara en ytterligare åtgärd för att elever ska få godkända ­betyg. Vi hoppas att de får en skjuts i sin inlärning. Det blir ett annat sammanhang med en annan lärare än de är vana vid, säger Åsa Liljekvist.

Lovskolan är gratis och till för både elever på kommunens skolor och friskolor. Varje dag bjuder kommunen på lunch.

Det här är en ny satsning för Sollentuna kommun som även planerar en liknande lovskola två veckor i augusti. Lovskolan ska erbjuda varierad undervisning med mycket individuell hjälp.

Fram tills i morgon onsdag finns möjlighet att anmäla sig till lovskolan. Anmälan görs till respektive rektor.

I förra veckan kunde Åsa Liljekvist inte säga hur stort intresset är. Hon hoppas på att det blir cirka 80 elever i fyra klasser.

– Lärare kan rekommendera elever att söka till den här hjälpen. Men det finns alltid personer som inte vill ha den. Vi hoppas att ryktet om lovskolan som en bra grej ska sprida sig bland eleverna.

Fakta

Sollentuna har ansökt om statsbidrag

Sollentuna hör till de drygt 300 huvudmän som i år har ansökt om statsbidrag för frivillig lov- och sommarskola som syftar till att få fler att klara kunskapskraven.

Skolverket har 178 miljoner kronor att fördela till sådana statsbidrag i år.

En kommun som ordnat ferieskola 2014 och utvärderat resultatet är Uppsala. Erfarenheten från lärare och elever var generellt positiv. Av de deltagande eleverna uppnådde 59 procent godkänt betyg i det ämne som de läst på lovet.

Källa: Skolverket

Uppsala kommun