Skola på sommaren även i år

TÄBY Sommarlovet har bara börjat men redan nu är det hög tid för en del elever att tänka på skolan igen.

Även i år ordnar kommunen sommarskola för elever i årskurs sju och åtta som riskerar att inte nå kunskapskraven i något av basämnena svenska, engelska och matematik.

Även nyanlända elever med något annat modersmål än svenska kan söka till sommarskolan. Det är vårdnadshavaren som ska göra ansökan.

Undervisningen sker i Näsbydalsskolan från den 5 till och med den 16 augusti.