ANNONS

Ny skola planeras i Husby

Stockholms stad planerar att bygga en F-9 skola i Husby.
Den är tänkt att byggas vid Dalhagens BP i Husby där det även ska byggas en idrottshall.
ANNONS

Än så länge är det nya skolbygget bara ett förslag. På torsdag ska exploateringsnämnden i Stockholms stad ta beslut om markanvisning för skolan.

Nästa steg blir att stadsbyggnadsnämnden upprättar en detaljplan för området.

Det är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, som fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att hitta mark för att bygga en ny skola i Husby. Det behövs när de nya bostäderna som ska byggas i Kista och Husby blir klara.

Skolan planeras att bli en F-9 skola och är tänkt att byggas vid Dalhagens BP i Husby. Där planeras även en idrotthall med byggstart sommaren 2018 och som beräknas stå klar till 2019.

Den nya skolan beräknas stå klar till 2022-2025, då fler skolplatser behövs i stadsdelen då de nya bostäderna står klara.