ANNONS

Skola prickas för skolidrott på gym

Efter årets besök av Skolinspektionen har flera av Lidingös gymnasieskolor fått anmärkningar. Stillerska filmgymnasiet fick kritik på flera punkter – bland annat att man haft skolidrott på ett gym.
ANNONS

Stillerska filmgymnasiet är en liten skola med cirka 50 elever. Det är svårt för skolan att ha gymnastik i egen regi berättar skolans rektor. Därför fick eleverna gå på gym med personlig tränare i stället.

– Jag tyckte det var en jättebra ide, men dem vi anlitade var inte lärarutbildade så de fick inte ha sådan utbildning, säger Anette Lorenzen, rektor och kreativ chef för Stillerska.

Nu funderar hon på att lösa problemet till exempel genom att hyra in sig i en annan skolas idrottshall. Hon har fått dispens för att lösa frågan.

Skolinspektionen besökte skolan i våras och förutom kritiken om skolidrotten var inspektionen även kritiska mot utbildningsnivån hos en av lärarna, och mot att skolan inte hade tillräckligt bra elevhälsa.

– Vi har nu anställt en ny lärare i det ämne det gällde och så har vi anställt en skolsköterska och har tillgång till en kurator, säger Anette Lorenzen.

Den årslånga granskningen som Skolinspektionen gjort av Lidingö stads skolor stod nyligen klar. Skolinspektionen anser generellt att Lidingös elever har bra kunskapsnivå, men att kommunen måste jobba mer med att säkerställa att alla elever får lika goda förutsättningar.

– De behöver bli bättre på att följa upp och analysera kunskapsresultaten, säger Mats Peterson på Skolinspektionen.

Lidingös kommunala gymnasier fick få förelägganden av Skolinspektionen. På Gångsätra måste eleverna få mer inflytande över utbildningen och på Hersby gymnasium måste arbetet med särskilt stöd och rutiner kring fall av kränkande behandling förbättras.

Skolinspektionen är dock kritisk mot hur särskolan på Lidingö sköts. Att rektorn för särskolan har hand om verksamheter som är utspridda på flera skolor tycker man inte är bra. Lidingö stad håller dock inte riktigt med om den kritiken.

ANNONS

– Det är en sak vi behöver diskutera vidare. Vi tycker det går att lösa med en arbetsledare på plats som blir rektorns förlängda arm, säger Per-Åke Henriksson, utbildningschef på Lidingö.

Fakta

Skolinspektion

Skolinspektionens inspektion inleddes i våras.

Vissa skolor har fått mer omfattande tillsyn och andra mindre, beroende på vilken kännedom Skolinspektionen haft om skolan sedan tidigare.