Skola rättade till problem

Vasastan Efter att skol­inspektionen i april i år gjorde en inspektion på Gustav Vasaskolan fick skolan en hel del kritik. Bland annat fick skolan anmärkningar på den utbildning man erbjöd, på uppföljningen av elevernas närvaro och på tryggheten och studieron i skolan.

Skolinspektionen begärde bättring av skolan som nu har redovisat vad man gjort för att rätta till problemen. Skolinspektionen har därför avslutat sin tillsyn.