Skola ser över rutiner efter betygsmiss

Inlämningsuppgiften som fick tre olika betyg på Häggviksskolan blev en riksnyhet förra veckan.

Nu överväger skolan att ta bort betyg på enskilda inlämningsuppgifter.

Tre elever på Häggviksskolan lämnade in samma text till en inlämningsuppgift, men fick tre olika betyg: B, C respektive D.

Sedan dess har skolledningen utrett händelsen och haft ett uppföljande möte med de tre eleverna.

Tapio Liimatainen, rektor på Häggviksskolan, vill inte ta ställning till om det i efterhand var rätt att sätta så olika betyg.

– Jag kan inte säga något om det, lärarna är suveräna i sin betygssättning, men jag kan förstå hur det har blivit så, säger han.

Däremot ser han några brister i hur skolan hanterat inlämningsuppgiften. En är att eleverna fick olika lång tid på sig att skriva.

– En sak vi har lärt oss av det här är att vi måste samla in uppgifterna på ett annat sätt så att lärarna har tillgång till alla uppgifter samtidigt, säger Tapio Liimatainen, rektor på Häggviksskolan.

Med anledning av detta ser skolledningen nu över rutinerna för betygssättning av inlämningsuppgifter.

– Vi måste ta en seriös diskussion om huruvida vi ska sätta bokstavsbedömningar på inlämningar, eller bara på slutbetyget, säger han.

Nyheten, som Aftonbladet var först att uppmärksamma, fick ett stort genomslag i flera medier och skapade debatt i hela Sverige.

– Katastrof, sa gymnasieministern Aida Hadzialic (S) till Aftonbladet.

Även Karin Hector-Stahre, chef på enheten för nationella prov på Skolverket, var kritisk.

– Det är allvarligt om det satta betyget har någon koppling till vem som har skrivit texten, sa hon till tidningen.

Tapio Liimatainen vill dock understryka att betyget på en inlämningsuppgift inte bara bygger på det färdiga resultatet, så som de nationella proven gör, utan på hur eleven arbetat med uppgiften från början till slut.

– Där får vi fråga oss om vi har varit tillräckligt tydliga, eftersom eleverna inte upplever att de skulle bedömas under resans gång, säger Tapio Liimatainen.