Skola ska betala böter för lärares kränkning

Nyheter Eleven kände sig kränkt av läraren och påtalade problemen för rektorn. Men ledningen för skolan på Östermalm utredde aldrig situationen. Nu har eleven gjort en anmälan till Barn- och elevombudet (BEO).

Enligt anmälan ska läraren ha drivit med eleven i klassrummet, men även i skolmatsalen ska han ha fällt kränkande kommentarer. Läraren menar at­t han bara försökte skämta.

Men BEO anser att ledningen kände till problemen som eleven upplevde, och vill därför att skolan ska böta 20 000 kronor.

Skolan har nu till slutet av september på sig för att bemöta kritiken.