Skola ska få friskare barn

HANDEN Vikingaskolan blir Haninges första skola att vara med i projektet En frisk generation.

Projektet erbjuder alla familjer med barn i årskurs 2 på skolan återkommande träffar för att prova på olika aktiviteter som ska inspirera till motion, glädje, samvaro inom familjen och nyttiga matvanor. Även funktionärer och idrottsföreningar ska engageras.