Min lokala hjälte

Skola ska granskas

SOLLENTUNA Skolinspektionen har beslutat att inleda en granskning av en skola i Sollentuna kommun.

I våras har en förälder anmält att en av skolans elever inte kommit till undervisningen och menar att skolan inte gjort tillräckligt. Föräldern beskriver att eleven alltid varit social och duktig i skolan, men att det efter ett lov plötsligt förändrades och barnet inte längre vill delta i undervisningen utan skyller på magont eller förkylning. Nu har eleven slutat nian utan fullständiga betyg.

Skolinspektionen ger nu skolan möjlighet att yttra sig.