Skola ska handikapp-anpassas

Norra ängby Skolor i Stockholm ska anpassas för att bli lättare att ta sig fram i för handikappade i skolornas publika lokaler. Nu ska skolan i Norra Ängby renoveras med närmare 100 åtgärder som bland annat ska göra det lättare för hörselskadade och synskadade på skolan.

Kostnaden har beräknats till 5,9 miljoner kronor. Det innebär att skolan får en hyreshöjning om 800 000 kronor första året efter genomförandet.