Skola ska utreda ojämlika betyg

Lidingö En påtagligt större andel flickor än pojkar på en skola på Lidingö har fått betyget MVG i flera ämnen. Det här behöver utredas, tycker Skolinspektionen som besökt skolan.

I stort sett alla elever på skolan uppnår kunskaps­målen, men flickorna får alltså bättre betyg än pojkarna. Därför behöver skolan analysera skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar.

Lokaltidningen Mitt i Lidingö har tidigare berättat att Skolinspektionen just nu besöker Lidingös alla skolor.