Skola testar app mot mobbning

”När jag var liten ville jag inte heller knacka på hos rektorn och berätta om elever som mobbades. Är man anonym tror jag det blir ­lättare”, säger Tobias Wernius, som visar appen för Christian Alistair.
”När jag var liten ville jag inte heller knacka på hos rektorn och berätta om elever som mobbades. Är man anonym tror jag det blir ­lättare”, säger Tobias Wernius, som visar appen för Christian Alistair.
Antalet anmälda kränkningar i skolan har skjutit i höjden. Pappan Tobias Wernius fick nog – och startade en app som ska hjälpa elever att anmäla mobbning och hat.

Skapaskolan i Huddinge är en av de första att använda appen.

Under 2014 anmäldes 1 315 fall av kränkande behandling till Skolinspektionen. Det är en ökning med drygt tio procent från året innan.

Bara i Stockholms län gjordes 286 anmälningar.

Otryggaste platserna är toaletten, omklädningsrummet och nätet – avskilda platser, utom räckhåll för lärare och rastvakter.

– Om lärare och rektorer hade koll på allt som hände i skolan hade vi inte behövt prata om mobbning. Men så ser inte verkligheten ut. Förr var mobbningen över när du lämnade skolgården. Nu fortsätter den på nätet, säger Tobias Wernius.

Han har själv barn i grundskolan. Efter att ha hört deras historier om våld och kränkningar i skolan fick han nog och började skissa på en lösning. Resultatet blev Speak Up, en mobil applikation som ska hjälpa elever att berätta om kränkningar i skolan.

I rapporteringssystemet, som kopplas till skolans rektor och kurator, kan elever rapportera om mobbning, rasism, våld, stölder och vandalism. Anmälningarna kan göras anonymt.

En handfull skolor, bland annat Skapaskolan i Huddinge, kommer att testa appen under våren.

– En del av undervisningen är teman som hur man kan vara en bra kompis och vi vuxna försöker vara förebilder i hur vi är med varandra. Vi tyckte att det kunde vara spännande att pröva nya möjligheter till kommunikationsvägar med ny teknik. Det är också ­roligt att eleverna får vara med från början och ha kontakt med dem som byggt appen. De kommer att ta emot våra omdömen och eleverna förstår att deras synpunkter är värdefulla, säger Skapaskolans rektor Christer Holger.

För eleverna blir det ett enkelt sätt att anmäla sådant som de reagerat över. Man kan vara anonym.

– Precis som vi vill att det ska vara en schyst stämning på skolan vill vi att appen här ska användas på ett schyst sätt. Om folk gör anmälningar till höger och vänster får man värdera informationen utifrån det. Men jag tror inte att det är problem, våra elever är så vana att kommunicera digitalt och vet att man står bakom det man skriver, säger Christer Holger.

Om en elev anmäler anonymt, vad kan ni då från skolledningen göra?

– Vi får göra en professionell bedömning utifrån varje enskilt fall. Som lärare har man dessutom mycket annan information. Det är ett sätt att ge eleverna en röst som de inte har nu. Att säga att ­”skolan jobbar med problemen” räcker inte längre, säger Tobias Wernius.