Skola tillåts ha inträdesprov

ÖSTERÅKER Tråsättraskolan får ha färdighetsprov för att avgöra vilka elever som får gå i skolans musikklasser. Det har Skolinspektionen beslutat.

Enligt kommunen är det viktigt att elever som börjar skolan är musikaliska eftersom musikundervisningen på skolan är omfattande. Vid färdighetsprovet inför sjätte klass testas elevernas känsla för melodi, rytm och de får dessutom spela eller sjunga ett musikstycke.