Skola utreds efter att elev kränkts

ÅRSTA Skolinspektionen ska utreda en anmälan om kränkande behandling av en elev i en grundskola. Mamman till eleven skriver i sin anmälan att hennes barn har blivit utsatt för våld av andra elever i skolan och att barnet är rädd för att vara ute på skolgården.

Mamman anser att skolan inte tar henne på allvar och att ingen uppföljning har gjorts vad gäller det våld hennes barn har utsatts för.

Skolinspektionen kräver nu att ledningen för skolan svarar på hur de utrett den kränkande behandlingen och vilka åtgärder som har tagits.