Skola varnas för fornlämning

JAKOBSBERG Ett gravfält i ett skogsparti norr om Nibble­skolan får inte komma till skada när Nibbleskolan byggs till.

Det påpekar länsstyrelsen i ett svar på den ansökan som lämnats in om tillbyggnaden.

Påträffas ytterligare fornlämningar under tillbyggnaden av skolan ska byggarbetet avbrytas och anmälas, påpekar länsstyrelsen.