Skola vill lära kvinnor cykla

SKÄRHOLMEN Två anställda på Röda korsets folkhögskola i Skärholmen vill starta en cykelkurs för utlandsfödda kvinnor. De har skrivit ett medborgarförslag och vill att Skärholmens stadsdel bidrar med cyklar och hjälmar. På folkhögskolan går många kvinnor med utländsk bakgrund som inte har lärt sig cykla, och enligt medborgarförslaget har flera av dem efterfrågat en kurs. Liknande kurser ordnas av andra stadsdelar, bland annat i Farsta.