Nya Åbyskolan i Västerhaninge blir för liten

Nya Åbyskolans tomt blir för liten, men kommunen hoppas att Åbyparken kan kompensera för det.
Nya Åbyskolans tomt blir för liten, men kommunen hoppas att Åbyparken kan kompensera.
Här hamnar nya Åbyskolan, där Parks förskola legat i många år.
Här hamnar nya Åbyskolan, där Parks förskola legat i många år.
Här hamnar nya Åbyskolan, där Parks förskola legat i många år.
Här hamnar nya Åbyskolan, där Parks förskola legat i många år.
Nuvarande Åbyskolan ligger på Björnvägen på bilden skolintendent Kjell-Åke Ellström. Skolan är sliten och väntas rivas om fyra år.
Nuvarande Åbyskolan ligger på Björnvägen, på bilden skolintendent Kjell-Åke Ellström.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Sven Gustafsson (M).
Sven Gustafsson (M), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande i Haninge.
525 elever ska gå i nya Åbyskolan i Västerhaninge som hamnar på en mer central plats än nu. Men det står nu också helt klart att skoltomten blir för liten. Kommunen hoppas att en upprustad Åbyparken, som ska integreras med skolan, kan kompensera.

Den nya skolan kan som tidigast börja byggas 2018 och nu måste kommunen vara extra noggranna när skoltomten planeras, menar Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.

– Skoltomten blir lite liten, och det är ett problem för förskolor och skolor i dag att få tillräckligt stora tomter, sade han i fullmäktige där skolbygget nu klubbats.

Åbyparken ska rustas

Skolan ska byggas på Parks förskolas tomt, och hamnar alltså mellan Bokstigen, Åbyplan och Johanneslunds äldreboende.

Åbyparken intill ska rustas upp och integreras med skolgården vilket kommunen hoppas kan lösa lite av trångboddheten.

– Jag tror det finns alla möjligheter för nya skolan att attrahera fler elever. Åbyskolans nuvarande läge är ju lite ”off”, sade Göran Svensson.

Även bostäder och förskolelokaler ska byggas i Åbyområdet den kommande tiden, och en del skog kommer försvinna.

Intill nya Åbyskolan ska även en fullstor idrottshall byggas.

Skolbaracker kommer behövas

De första prognoserna pekade på att nya Åbyskolan behövde ha plats för 400 elever, men siffran skrev sedan upp till 525. Detta betyder att den nya skolan av allt att döma behöver ta hjälp av skolbaracker från start.

– Men de lite små uteytorna för eleverna kompenseras på gott sätt med nya Åbyparken, sade Sven Gustafsson (M), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, i fullmäktige.

Att skolan nu klubbats som en kommunal skola, betyder att Moderaternas förslag om en privat Åbyskolan slutligen skrotats.

Nuvarande Åbyskolan ligger på Björnvägen och cirka 410 elever går på skolan. Byggnaderna är slitna och väntas bara kunna användas i högst fyra år till.