Nu får Danderyds elever SL-kort igen

Monica Renstig, utbildningsnämndens ordförande i Danderyd.
Monica Renstig, utbildningsnämndens ordförande i Danderyd.
Idag får många gymnasieelever i Danderyd terminskort av kommunen. Från och med höstterminen 2018 föreslås högstadieelever som bor mer än cirka 4 km från sin skola få terminskort.

Från och med hösten 2018 får högstadieelever i Danderyd som bor längre än cirka 4 km från sin skola terminskort. En ändring som främst rör elever som bor i Enebyberg och som nu kan åka SL-buss till Fribergaskolan, Mörbyskolan och Viktor Rydberg i Djursholm.

– Förr i tiden fick alla högstadieelever i kommunen som bodde långt från sin skola terminskort men det ändrades med den före detta styrande majoriteten, oklart varför. Enligt lag ska kommunen erbjuda terminskort till alla gymnasieelever med längre än 6 km till skolan och skolverkets regler säger att man har skyldighet att erbjuda skolskjuts beroende på avståndet till skolan och trafiksituationen, säger Monica Renstig (L) som är ordförande i utbildningsnämnden i Danderyd.

Börjar gälla HT-2018

Beslutades klubbades igenom på kommunfullmäktiges budgetmöte under förra veckan. De elever i åk 7-9 som bor cirka 4 km från sin skola föreslås nu få terminskort betalt av kommunen. Kostnaden lades in i 2018 års budget och kostar runt 300 000 kronor.

– Det är en billig åtgärd som ger många elever och deras föräldrar stor nytta. Vi är jätteglada att det återinförs i Danderyd, andra kommuner erbjuder detta men inte vi.

Viktigt att lyssna på medborgarna

Förslaget kom från föräldrar i Enebyberg som tyckte det var orättvist att inte alla elever i högstadiet fick SL-kort.

– Jag kan hålla med, det är egentligen orimligt att gymnasielever ska ha kort men inte de som går i åk 7-9. Det känns extra kul att vi fick med oss majoriteten och kunde få igenom detta. För oss känns det viktigt att lyssna på medborgarna, säger Monica Renstig.