I detta läge ska du anmäla skolans brister

Skylt vid Skolinspektionen.
Skolinspektionen.
Vi stockholmare anmäler våra skolor mer än någonsin, visar Mitt i:s kartläggning. Men att anmäla till Skolinspektionen är det sista du ska göra – efter att varken klagomål till läraren, skolledningen eller huvudmannen hjälpt.

Mitt i har granskat anmälningarna till Skolinspektionen. Kartläggningen visar att antalet anmälningar ökat markant under de senaste åren – i vissa områden med 100 procent.

Så många anmälningar har kommit in till Skolinspektionen, Stockholms län, de senaste sex åren:

2017: 1 330 2016: 1 328 2015: 1 087

2014: 915 2013: 904 2012: 699

Så gjorde Mitt i granskningen:

1. Vi undersökte först Skolinspektionens officiella årsstatistik över anmälningsärenden.

2. För att sedan undersöka saken på lokal nivå gjorde vi uttag i Skolverkets databas Siris över hur många anmälningar och uppföljningsanmälningar till Skolinspektionen som kommit in, hur många beslut som tagits och hur många beslut om förelägganden som tagits de senaste helåren i länets alla kommuner.

3. Vi räknade sedan ut var föräldrar anmäler mycket och var man anmäler mindre, genom att jämföra antalet anmälningar och ärenden med antalet skolelever.

I detta läge ska du anmäla skolan:

Enligt skollagen har du som elev rätt att inte bli mobbad eller dåligt behandlad. Det gäller även på nätet. Om du tycker något är svårt ska du också få hjälp, samma sak om du kommer efter i ett ämne.

Du har också rätt till arbetsro – det får inte vara så pass stökigt på lektionerna att du inte lär dig det du ska.

1. Om skolan missköter sig – ta upp det med lärare eller rektor direkt!

2. Blir det ingen bättring – vänd dig till kommunen eller den aktör som driver skolan. De är skyldiga att utreda klagomål som rör elevens rättigheter.

3. Det sista steget är att anmäla till Skolinspektionen. Men kom ihåg att du måste gett huvudmannen chansen att lösa problemet först.