Nya bakslaget – skolan försenas ett år till

Ornö skola försenas ytterligare.
Ornö skola försenas ytterligare.
Renoveringen av Ornö skola försenas ytterligare minst ett år.
Renoveringen av Ornö skola försenas ytterligare minst ett år.
Maria Fägersten (S), gymnasienämndens ordförande i Haninge.
Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S).
Nytt bakslag för skolrenoveringen på Ornö. Den färdiga skolan försenas ytterligare i minst ett år. Barnen kommer då ha varit evakuerade i sammanlagt tre år. Det står nu också helt klart att budgeten för skolrenoveringen spräcks.

Den omdebatterade skolrenoveringen på Ornö drar ut ytterligare kraftigt på tiden.

Den nya förseningen uppgår nu till minst ett helt år, till hösten 2018.

Enligt de ursprungliga planerna skulle en färdig skola vara klar vid årsskiftet 2016/2017.

Det har knappast varit den lättaste renoveringen Haninge kommun gjort.

Kommunkollen: Ny idrottshall – och ny skola

Kultursakkunnig kopplades in

Allvarligare problem än man trott har dykt upp i den gamla skolan, byggd 1907.

Sommaren 2016 dömde kommunala fastighetsbolaget Tornbergets besiktningsman ut hela renoveringen. Slutresultatet skulle inte leva upp till kraven på en ny skola, lät det i besiktningsprotokollet.

Väggarna ansågs för mögliga, golvet var i ”mycket dåligt skick” och golvåsar ruttnade.

Utifrån den kunskap om renoveringens omfattning som tagits upp vid bygglovet och det tekniska samrådet bedöms kostnaden öka.

Marita Anheim på kommunala fastighetsbolaget Tornberget

Kommunen behövde veta vad som kunde bevaras.

En kultursakkunnig kopplades in.

Förseningen förlängdes.

Trepartialliansen (M, KD och L) har under mandatperioden kritiserat S-koalitionens val att gå vidare med renoveringen, som man befarat kommer kosta mer än den smakar.

Alliansen har hävdat att en renoverad skola dessutom inte blir tillräckligt stor för framtidens Ornö, och har föreslagit en helt ny skola.

Men kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) har valt att gå vidare med renoveringen med hänvisning till att stadsbyggnadsförvaltningen avrått från att riva skolan.

Nya omtag har gjorts.

Budgeten spräcks

För drygt två månader sedan hölls samråd hos stadsbyggnadsförvaltningen, och Tornberget har nu fått ett nödvändigt startbesked för att gå vidare med planeringen av renoveringen.

Samtidigt står det klart att budgeten för renoveringen, på 8,5 miljoner kronor, spricker.

– Utifrån den kunskap om renoveringens omfattning som tagits upp vid bygglovet och det tekniska samrådet bedöms kostnaden öka, säger Marita Anheim, vd på Tornberget, till Mitt i.

Jag hoppas att skolan står klar hösten 2018.

Maria Fägersten (S), grund- och förskolenämndens ordförande

– Vi har varit mycket försiktiga när vi ska åtgärda fel i ett hus med kulturhistoriska värden, vilket tar tid. För renoveringen har krävts bygganmälan och bygglov.

Det var runt månadsskiftet november/december 2015 som barnen och personalen evakuerades från skolan.

Först till församlingshemmet och bygdeföreningens lokaler och från januari 2016 till gamla lärarbostaden ”Klockargården”, där skolverksamheten alltjämt finns nu.

Där har miljö- och hälsoskyddsförbundet haft synpunkter.

Ställer krav på lärarna

– Vi fick synpunkter utifrån arbetsmiljöperspektivet. Personalen gör ett jättebra jobb ändå, och vi har en bra verksamhet i lokalerna. Men det var ju tänkt att evakueringen till dessa lokaler skulle pågå i ett år, nu blir det två år. Det är klart att det ställer lite krav på personalen, säger Maria Fägersten (S), ordförande i grund- och förskolenämnden.

Enligt rektorn har åtgärder gjorts så att undervisningen kan fortsätta utan problem.

Men nu är alltså prognosen att skolan står klar tidigast om ett år.

– Jag hoppas att skolan står klar hösten 2018, säger Maria Fägersten.

Skolan är en av landets minsta. Just nu går 14 barn på skolan, och åtta barn på förskolan.