Andelen behöriga lärare minskar i Sollentuna

Lärarbehörighet
Johanna Jaara Åstrand: "Inte en skola bara för att det står så på väggen vid ytterdörren."
Lärarbehörigheten i grundskolan i Stockholms län ligger på 70 procent vilket är under snittet för hela landet. För Sollentunas del ser det ännu dystrare ut. Här minskade andelen behöriga lärare från 70 procent 2016/17 till 66 procent 2017/18. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet har analyserat på kommun- och länsnivå.

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Bland kommunerna i Stockholms län har Danderyd störst andel behöriga lärare (81 procent) och Södertälje lägst (58 procent).

Sollentuna under snittet i länet och i landet

Lärarbehörigheten sjunker i elva av 26 kommuner i Stockholms län från 2016/17 till 2017/18. En av de kommunerna är alltså Sollentuna som med 66 procents lärarbehörighet 2017/18 ligger under snittet i både Sverige och i Stockholms län.

Skolverkets siffror visar att lärarbehörigheten generellt är högre i kommunala skolor än i fristående skolor, och så är det också i Sollentuna.

Fler behöriga i kommunala skolor än i fristående

– Våra egna kommunala grundskolor har ungefär samma lärartäthet som tidigare, och den låg 2016/17 på 73,9 procent. Kanske har den gått ner någon procentenhet, vi har inte fått det senaste årets siffror ännu, säger Linda Ekstrand, chef för utbildningsförvaltningen i Sollentuna.

Sollentuna har 17 egna grundskolor, där 80 procent av kommunens grundskoleelever går, och där låg andelen behöriga lärare alltså nära 74 procent 2016/17.

I Sollentunas elva friskolor, varav de flesta är ganska små, var andelen behöriga lärare betydligt lägre – 57,5 procent – 2016/17.

”Det är lärarnas marknad”

Den svenska lärarbristen är enorm, enligt Lärarförbundet, då det i dag saknas nära 65 000 utbildade lärare, förskollärare och skolledare.

Extra tufft är det i Stockholms län där konkurrensen om de behöriga lärarna är hård mellan kommunerna, berättar Linda Ekstrand.

– Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare och i Sollentuna har vi satsat mycket på digitalisering. Varje elev har en egen dator eller Ipad det började vi med redan för fem år sedan. Men kommunerna konkurrerar om arbetskraften och det driver upp lönerna. I Sollentuna ligger vi högt, fyra av 290 kommuner i Sverige, när det gäller lärarlöner. Det är lärarnas marknad, säger hon.

”En skola är inte en skola bara för att det står på väggen”

Lärarförbundet vill inte oväntat se ytterligare lönesatsningar, men även en nationell kompetensförsörjningsplan med arbetsmiljöåtgärder och rekryteringsstrategier, för att komma till rätta med bristen på behöriga lärare.

– En skola är inte en skola bara för att det står på väggen ovanför ytterdörren. Eleverna måste få möta lärare med den utbildning och de förutsättningar som krävs för att kunna ansvara för undervisningen och ge det stöd eleverna har rätt till, säger Johanna Jaara Åstrand.