Björnbodaskolan kan få 1200 elever

Björnbodaskolan
Det är B-huset till höger som är utdömt som skolbyggnad.
Björnbodaskolan har fått paviljonger – men den nya skolan dröjer.
Björnbodaskolan har fått paviljonger – men den nya skolan dröjer.
Björnbodaskolan ska rivas och byggas upp på nytt – och då som en jättekoloss med upp till fyra våningar.

På Björnbodaskolan går idag cirka 300 elever fördelade på förskoleklass till klass tre. För två år sedan uppdagades det att både elever och lärare blivit sjuka av att vistas i huvudbyggnaden varpå eleverna evakuerades till paviljongbyggnader som akut sattes upp på skolgården.

Redan innan det hände fanns planer på att bygga en ny jätteskola som skulle ersätta den befintliga. Planerna har dock dragit ut på tiden, men nu tar stadsbyggnadsnämnden ett stort steg mot att skolan blir verklighet.

En ny detaljplan som syftar till att möjliggöra en f-9-skola för 1200 elever väntas antas av stadsbyggnadsnämnden inom kort. Samtidigt planeras en förskola i samma område med plats för upp till åtta avdelningar.

När de här byggena kommer att vara klara är svårt att säga.

– Det brukar ta cirka fem år från idé till färdig skola, säger Bengt Olsson, samordnare på utbildningsförvaltningen.

Den nya byggnaden planeras just nu och tanken är att den ska få upp till fyra våningar för att på så vis ta så lite plats som möjligt av skolgården. Samtidigt skulle en byggnad i den storleken innebära att vissa av de boende på Skogsnävegränd får mindre solljus på sina tomter.

När bygget väl blir verklighet så kommer eleverna i den nuvarande Björnbodaskolan att evakueras till andra skolor.