Efter upproret: Nu bjuder förskolan på frukt

Nu får barnen frukt av skolan på fruktstunden.
Nu får barnen frukt av skolan på fruktstunden.
I början av hösten ombads föräldrar till barn som börjat förskoleklass att ta med frukt till den dagliga fruktstunden, om de vill. Men efter att kommunen satt ner foten bjuder skolan på frukt istället.
– Jag tycker det är väldigt positivt. Jag hoppas det här sprider sig till fler kommuner, säger Sofia Ahlsved som protesterade mot medhavd frukt.

I augusti kunde Mitt i berätta om Sofie Ahlsved som reagerade när personalen sa att föräldrar gärna får packa med frukt åt barnen till den dagliga fruktstunden i förskoleklass. Något kommunen konstaterade inte var okej.

– Efter artikeln har flera föräldrar från olika kommuner hört av sig och berättat att personalen ber dem ta med frukt och att de skäms för att de inte har råd varje dag. Nu hoppas jag att fler kommuner tar tag i det här, säger Sofie Ahlsved.

Enligt skollagen från 2010 ska skolan vara avgiftsfri. Kommunen gick därför ut med nya riktlinjer som understryker att om det ordnas fruktstund i skolverksamheten eller på fritids måste frukt erbjudas till barnen. Nu kommer alla kommunala skolor att erbjuda frukt till barn i förskoleklass när ordnas fruktstund.

– Föräldrar ska inte uppmanas att ta med frukt till skolan även om det är frivilligt. Kommunen har pratat med rektorer och verksamhetschefer och varit tydlig med det, säger Astrid Täfvander, utbildningschef i Upplands Väsby.

Men enligt Sofie Ahlsved har föräldrarna till barnen i förskoleklass på Runby skola inte fått ny information sen de uppmuntrades att packa med frukt vid skolstarten. Gabriella Brundin, rektor på Runby skola, menar att personal kommer med löpande information till föräldrar och att om personal tidigare har uppmuntrat till att föräldrar ska ta med frukt har de slutat med det.

– Vi har inte upplevt något behov av att gå ut med information från skolledningen eftersom det inte är några föräldrar som vänt sig till skolledningen med oro eller frågor om vad som gäller, säger Gabriella Brundin, rektor på Runby skola.

Sen frågan aktualiserats har rutinerna ändrats på Runby skola och barnen i förskoleklass bjuds numera på frukt under fruktstunden.

– Vi började köpa in frukt för en månad sen. Sen har en en del föräldrar frågat om man inte får ta med frukt längre men självklart får man det om man vill. Men det finns frukt till de barn som inte har med egen frukt på fruktstunden, säger Gabriella Brundin.

Även om det inte har kommit ett förtydligande tycker Sofie Ahlsved att det är väldigt bra att skolan inte kommer be föräldrar att ta med frukt framöver.

– Riktlinjerna var väldigt tydliga. I många kommuner har man valt att ta bort fruktstunden så jag tycker att det är väldigt positivt att Upplands Väsby kommun valde att bjuda på frukt istället, säger Sofie Ahlsved.