Staden vill stoppa förskoleanställdas t-shirt

T-shirt #pressatläge
Stockholms stad hotar att förbjuda anställda i förskolan att bära kläder med texten #pressatläge
I ett mejl skriver stadens personaldirektör att budskapet kan uppfattas negativt av föräldrar.
– Det känns som de försöker tysta oss, säger Katrin Nörthen från Förskoleupproret.

Mejlet från stadsledningskontoret gick ut till personalchefer i Stockholms 14 stadsdelar tidigare i veckan.

Där står att tröjor eller knappar med textbudskap ”kan uppfattas negativt” av till exempel barn eller föräldrar.

Bakgrunden är förskolepersonal som bär tröjor till stöd för Förskoleupproret och kampanjen #pressatläge.

”Föräldrar som hämtar sina barn och som möts av personal som bär en tröja med trycket #pressatläge, ska inte behöva pådyvlas en uppfattning, känna sig illa till mods eller klandras för sitt behov av barnomsorg”, står det i mejlet, som är skrivet av stadens personaldirektör Anita Lidberg. (LÄS HELA MEJLET LÄNGST NER I ARTIKELN)

Har kallat till sig facken

Något tröjförbud slås inte fast i mejlet. Däremot kommer stadsledningskontoret att kalla till sig facken Lärarförbundet och Kommunal, som båda stödjer aktionen #pressatläge, för att överlägga.

Förklara inte krig med engagerade medarbetare

Johan Törnroth, Lärarförbundet

Lärarförbundet är kritiskt till stadens agerande.

– Vi uppmanar arbetsgivaren att inte förklara krig med engagerade lärare och medarbetare som jobbar för bättre villkor och arbetsförhållanden i förskolan. Med tanke på den lärarbrist som finns i förskolan är det istället läge att agera som ett attraktivt föredöme som arbetsgivare, säger Johan Törnroth, ordförande för Lärarförbundet Stockholm.

Var tycker du gränsen går för att framföra åsikter på arbetstid?

– Självklart finns det gränser. Som anställd kan jag inte agera på ett sätt som skadar arbetsgivaren. Det är det dock inte fråga om här.

Nu känns det som de försöker tysta oss igen

Katrin Nörthen, Förskoleupproret

Mejlet har i vissa stadsdelar skickats vidare till anställda i förskolor. Det har även delats – och diskuterats flitigt –  i Förskoleupprorets Facebook-grupp.

– Alla blir ju fly förbannade. Det finns en tystnadskultur i förskolan i Sverige som vi försöker bryta. Nu känns det som de försöker tysta oss igen, säger Katrin Nörthen, förskollärare och en av administratörerna för Förskoleupproret.

Hon menar att Stockholms stad dumförklarar både föräldrar och anställda.

– De har ingen tillit till att vi sköter oss professionellt. Vi är noga med att framföra till våra medlemmar: bär man tröjan så står man inte och diskuterar de här frågorna med föräldrar på arbetstid.

På telefon med Mitt i vill personaldirektören Anita Lidberg tona ner konflikten.

– Det är lite olyckligt om mejlet skickats vidare till anställda i förskolan. Vi skriver tydligt i mejlet att vi inte kommer att göra någonting i den här frågan förrän vi har träffat facken.

Då har man gått över gränsen för vad som är okej

Anita Lidberg, personaldirektör Stockholms stad

Trots vad som står i brevet lutar det enligt Anita Lidberg inte åt något absolut tröjförbud.

– Om någon har en tröja på sig men inte ägnar sig åt någon opinionsbildning, då kommer vi inte säga något om det.

Men i mejlet skriver ni att en tröja som det står #pressatläge på kan uppfattas negativt? På vilket sätt?

– Kanske leder tröjan till en diskussion. Om man står och diskuterar sin arbetssituation med föräldrar som är där för att hämta sina barn, då har man gått över gränsen för vad som är okej. På sin arbetstid ska man sköta sitt jobb, inte argumentera med föräldrar.

Det här kan uppfattas som att ni vill tysta personalen.

– Det är jättetråkigt om det uppfattas så. Meningen är verkligen inte att tysta någon. Det handlar om hur och när man framför sina åsikter. Som arbetsgivare vill vi inte att man bedriver opinionsbildning på arbetstid.

 

Fakta

Här är mejlet från staden:

Ämne: Med anledning av kampanj i förskolan

Hej

Här kommer lite information kring kampanjer på arbetstid med anledning av Lärarförbundets opinionsbildningskampanj i förskolorna.

 När det förekommer kampanjer där arbetstagare genom tröjor med textbudskap eller knappar med budskap deltar i en aktion som syftar till att påverka beslutsfattare eller allmänhet, kan det uppfattas negativt av till exempel patienter, brukare, barn/elever eller föräldrar i verksamheten. Arbetsgivaren kan begära att arbetstagarna ska uppträda neutralt och sakligt på arbetstid. Ett exempel är att föräldrar som hämtar sina barn, kanske sist på dagen, och som möts av personal som bär en tröja med trycket #pressat läge, ska inte behöva pådyvlas en uppfattning, känna sig illa till mods eller klandrade för sitt behov av barnomsorg.

Arbetsgivaren ska när opinionsbildningen/aktionen är initierad eller stöds av en facklig organisation i första hand kalla till sig fackliga företrädare och diskutera frågan vid en överläggning. Därefter kan arbetsgivaren informera om att tröjor eller knappar med budskap inte ska användas på arbetstid. Vi har kallat till oss Lärarförbundet för en överläggning här på PAS

Yttrande- och åsiktsfriheten innebär att arbetstagarna givetvis får uttrycka sin uppfattning. 

Yttrandefriheten och de andra grundlagsskyddade fri- och rättigheterna kan dock inte utövas vid vilken tidpunkt som helst som den enskilde arbetstagaren väljer. Denna fråga har behandlats av JO vid flera tillfällen.

 Vi återkommer i frågan när vi träffat Lärarförbundet

/Anita

Med vänlig hälsning

Anita Lidberg, Personaldirektör

Stadsdelskontoret, personalstrategiska avdelningen

Fakta

Detta är #pressatläge

Förskoleupproret består av pedagoger i förskolan som kräver bättre förutsättningar, bland annat mindre barngrupper och högre personaltäthet.

I vintras drog gruppen igång kampanjen #pressatläge som ledde till ett upprop med över 1600 personliga berättelser om läget i landets förskolor.

Källa: Förskoleupproret