Efter mobbningen: ”Vi har lärt oss mycket”

Flera åtgärder har gjorts för att ordning på mobbningen.
Flera åtgärder har gjorts för att ordning på mobbningen.
Petra Hellström, rektor
Petra Hellström, rektor
Efter Mitt i:s avslöjande om mobbningssituationen på Baldersskolan har flera stora förändringar skett. Nu känner rektor Petra Hellström att skolan är på rätt väg och upplever stämningen som positiv.

Under hösten skrev Mitt i Danderyd om den situation som rådde på Baldersskolan där flera elever valde att sluta på grund av kränkande behandling och mobbning. Även personal sade upp sig på grund av ledningen. Efter artiklarna gjordes en rad åtgärder både från föräldrar, skola och kommun. Idag är situationen på skolan enligt rektor Petra Hellström annorlunda och mycket bättre.

– Efter uppståndelsen i höstas satte vi in resursförstärkning och tittade på hur vi kunde bedriva undervisning med mindre grupper. Vi har även ändrat organisation kring raster, uteverksamhet och fritids. Det har blivit jättebra, säger hon till Mitt i.

Beslut från skolinspektionen

Skolinspektionen har i ett beslut i slutet av januari gett Baldersskolan ett föreläggande. Skolan har till april på sig att vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Skolan ska skyndsamt utreda kränkningar och se till att personal anmäler alla upplevda kränkande behandlingar.

– Vi har förtydligat rutinerna vid en kränkning. Under en temadag har all personal tagit del om hur de ska göra när de får vetskap om en kränkning, säger Petra Hellström.

Under 2018 har flera anmälningar om kränkande behandlingar kommit in till kommunen, något som Petra Hellström ser som ett kvitto på att rutinerna idag fungerar. Tidigare rapporterades inte dessa till huvudmannen.

– Idag har vi en tätt dialog med kommunen som stöttar mig i mitt arbete. Vi har lärt oss mycket och har många engagerade föräldrar. Jag är otroligt stolt över det arbete vi har gjort, säger rektorn.

Flera engagerade föräldrar

Föräldrar som Mitt i har varit i kontakt med tycker att det är bra att det händer något kring de kränkningar som under flera år har fått passera. Men de menar att det redan är för sent. Inför vårterminen skickade rektorn ut information om vilka förändringar som gjorts och skolans målbild att elever ska känna att de har haft sin bästa skolgång på Baldersskolan.

– Jag vet inte riktigt hur hon tänker, men hur kan hon tro att alla berörda elever som blivit slagna och kränkta under flera år plötsligt under vårterminen magiskt ska glömma allt, säger en förälder till Mitt i.

Andra föräldrar vittnar om att sedan Mitt i:s artiklar i höstas har flera åtgärder tagits till det bättre och de menar att skolan har gjort ett jättearbete i arbetet kring kränkningar och mobbning.

– Känslan är att skolan har tagit detta på stort allvar och att det går och rätt håll. Jag upplever inte samma oro bland föräldrarna som i höstas, säger Johan Ågren som är ordförande i föräldraföreningen på Baldersskolan.