Elever till sjukhus – fick i sig diskmedel

Tre elever och en lärare tvingades till sjukhus efter att de fått i sig diskmedel.
Tre elever och en lärare tvingades till sjukhus efter att de fått i sig diskmedel.
Utö.
Utö.
Den 14-årige pojken har autism och epilepsi – och söker en skola för honom.
Skola.
Maria Fägersten (S), gymnasienämndens ordförande i Haninge.
Maria Fägersten (S), grund- och förskolenämndens ordförande.
Sara Sixten (M).
Sara Sixten (M), Moderaternas talesperson i skolfrågor i Haninge.
Tre elever och en lärare på Utö skola och förskola i Haninges skärgård fick i sig diskmedel under skoltid. Alla fick besöka sjukhus. Arbetsmiljöverket kallar det som skett för "allvarliga tillbud".

Enligt en föranmälan och tillbudsrapport vid Arbetsmiljöverket ska myndighetens handläggare under tisdagen ha gjort en inspektion på Utö skola, där det går 22 grundskoleelever.

Anledningen är att tre elever och en lärare torsdagen den 14 september fick i sig diskmedel i sådana mängder att de fick uppsöka Huddinge sjukhus.

Det var en elev som den 14 september fyllde en vattenkanna med hälften vatten, hälften diskmedel, enligt tillbudsrapporten.

Tre elever och en lärare drack av vattnet, läraren förstod att något var fel och ringde direkt Giftcentralen som rekommenderade eleverna och läraren att ta sig till Huddinge sjukhus.

Läraren och den ena eleven fick åka hem direkt från sjukhuset, men de två andra eleverna fick ligga kvar över natten för observation.

Sedan i vintras fraktar kommunen ut dricksvatten i dunkar från fastlandet till Utö skola. Detta eftersom kommunen i februari upptäckte för höga blyhalter i dricksvattnet.

– Vid en rutinmässig mätning av vattenkvaliteten på Utö upptäcktes problem med för höga halter av bly, säger Marita Anheim, vd på kommunala fastighetsbolaget Tornberget.

”Diskmedel ska vara inlåst”

Enligt uppgifter från fastighetsbolaget som Mitt i tagit del av, visade provresultat i en ny mätning i mars att vattnet från vattentäkten på Utö var otjänligt på grund av arsenik.

Dessutom fanns anmärkningar på koppar och mangan.

Blyhalten var däremot acceptabel vid mars-mätningen.

Mitt i har i veckan sökt Utö skolas rektor, Carina Reisö, som på fredagen återkommer till Mitt i.

– Vi har vidtagit åtgärder och nu låst in diskmedlet och eleverna får inte längre vara i köket själva, säger hon.

Enligt Carina Reisö handlade det om ett starkt koncentrerat maskindiskmedel som spätts ut i dricksvattnet.

– Det innehåller preparat som är starkt frätande. Men vi är glada att det slutade väl och vad vi vet är också Arbetsmiljöverket nöjda med åtgärderna vi vidtagit, säger hon.

Mitt i Haninge har sökt Arbetsmiljöverkets handläggare Annika Gladh utan resultat.

Annika Gladh skrev dock i sin föranmälan till tisdagens inspektion att det är ”allvarliga tillbud” som inträffat på skolan.

Moderaternas talesperson i skolfrågor, Sara Sixten (M), säger att händelsen är ”väldigt anmärkningsvärd”.

– Diskmedel ska ju vara inlåst på våra skolor och förskolor, det är en ledningsfråga och rektorn har ju ett stort ansvar i att det följs. Det finns ju även förskolebarn på Utö, säger hon.

– Vi behöver också få svar på hur ofta Tornberget gjort tester av blyhalt i dricksvattnet, det vill säga hur länge barnen kunnat dricka vatten med för höga blyhalter innan blyhalterna uppdagades.

Det är bara Utö skola som tar vatten från täkten, enligt Marita Anheim.

– Vi tar prov två gånger per år enligt kontrollprogrammet och vart tredje år tar man en utökad provtagning, säger hon.

Enligt Maria Fägersten (S), grund- och förskolenämndens ordförande, behöver dock skolan snart inte vattendunkarna längre.

Skolan anmälde själv händelsen

– Man har gjort fler mätningar och vattnet är nu drickbart igen, men vatten behöver fortsätta fraktas ut tills vi har ett skriftligt underlag på att vattnet är drickbart, säger hon.

Har ni fått några uppgifter om att elever tagit skada av blyhalterna?

– Nej, jag har frågat om det men inte fått några sådana uppgifter, säger Maria Fägersten.

Det var skolan själv som anmälde ”diskmedelsincidenten” till Arbetsmiljöverket.

Utö skola är en f-9-skola, och 22 grundskoleelever finns på skolan.