Minst 200 elever i Nacka klimatstrejkade

Miljödemonstration - Klimatstrejk Greta Thunberg.
Klimatstrejken fredagen den 15 mars, här i Stockholm
En minoritet av eleverna på skolor i Nacka deltog i fredagens klimatstrejk, enligt Mitt i:s enkät.

I början av veckan skickade Mitt i ut en enkät till Nackas skolor och frågade hur många elever som deltog i klimatstrejken fredagen den 15 mars.

Elever klimatstrejkade utanför Nacka stadshus

21 av 44 skolor svarade på enkäten.

På de 21 skolorna går sammanlagt 8 311 elever.

Drygt 240 elever frånvarande

Drygt 240 elever var frånvarande på de 21 skolorna fredagen den 15 mars. Det är i så fall lika med tre procent av eleverna. Enligt skolorna själva kan frånvaroorsaken ha varit att eleverna deltog i klimatstrejken.

Till de 240 eleverna ska mellan 35 och 40 elever främst från Mediagymnasiet  läggas, elever som deltog i en klimatstrejk utanför Nacka stadshus, enligt eleverna själva. 

Flest klimatstrejkande elever hade Nacka gymnasium. På Nacka gymnasium går 2 200 elever och en vanlig fredag är ungefär 180 av skolans elever frånvarande.

Fredagen den 15 mars var dubbelt så många elever, 360 elever, frånvarande.

Handlar det om elever som klimatstrejkade?

– Jag har ingen uppfattning, men så kan det vara, säger rektor Helen Bejmar.

Nacka gymnasium hade inte beviljat ledig för att klimatstrejka.

– Vi ger inte ledig för klimatstrejk utan vi skriver upp frånvaro, säger Helen Bejmar, som konstaterar att dom flesta av skolans elever trots allt var på lektionerna i skolan.

Märkte av ökad frånvaro

En annan av skolorna som svarat på enkäten, Ebba Braheskolan med drygt 280 elever, märkte också den av en ökad frånvaro den 15 mars. Enligt verkställande direktör Sandra Brundin klimatstrejkade mellan 20 och 25 elever.

En tredje skola som svarat på enkäten är Sickla skola med 480 elever. Under fredagen den 15 mars märkte också den skolan av en ökad frånvaro, med totalt 16 frånvarande elever.

På gymnasieskolan Young business creatives, YBC, där cirka 520 elever går, var cirka tio elever fler än vanligt frånvarande under fredagen.  Rektorn på skolan, Oskar Sjögren, skriver i ett mejl att den ökade frånvaron kan bero på klimatstrejken:

– Det var några elever som frågade mig innan om hur jag som rektor ställde mig till frånvaro och protesten så jag antar att några elever i alla fall var där (på klimatstrejken).

På fem av de övriga skolorna hade 16 elever rapporterad frånvaro där skolorna tror att eleverna deltog i klimatstrejken.