Eleverna får inte plats i idrottshallen

Alla nya elever ryms inte i den befintliga hallen. Bilden är tagen i en annan hall.
Alla nya elever ryms inte i den befintliga hallen. Bilden är tagen i en annan hall.
Nästa höst ska 200 nya elever tas emot i Runby skola. Men då räcker inte den befintliga idrottshallen så för att klara utmaningen planeras ett uppvärmt tält för skolidrotten.

Utbildningsnämnden har beslutat att ordna 200 nya grundskoleplatser i tillfälliga lokaler i Runby skola till 2018. Men den befintliga idrottshallen kommer inte räcka till när elevantalet ökar. Det finns inte heller några alternativa hallar i närområdet som står tomma dagtid och som skulle kunna tillgodose behovet.

Eftersom en ny permanent lokal hinner byggas till höstterminen 2018 föreslås ett uppvärmt tält på 15 gånger 20 meter samt paviljonger som ska funka som omklädningsrum och dusch. Kultur och fritidsnämndens bedömning är att den tillfälliga lokalan inte kommer att vara intressant för idrottsföreningar så därför ska tältet bara användas för skolidrotten.

Kultur och fritidsnämnden har sänt förslaget till kommunstyrelsen för att äska pengar till driftskostnader för bland annat uppvärmning och städning. Hyran för tältet beräknas landa på 870 000 kronor per år vilket skolan ska betala.