Extramiljoner ska locka utbildade lärare till Norsborg

Botkyrka kommun står inför fortsatt stora utmaningar när det gäller att lösa bristen på legitimerade lärare.

I handlingarna inför utbildningsnämndens möte, som hölls i förra veckan, konstateras att kommunen inte kan erbjuda en konkurrenskraftig lön till lärarna med nuvarande resurser. Medianlönen i kommunen låg redan 2015 lägre än Stockholms län.

– Vi kan se att både Stockholm stad och Huddinge dragit i väg i löneligan och för oss är det jätteviktigt att behålla konkurrensen, säger utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicsz (S).

Kommunen har bland annat svårt att rekrytera lärare till skolorna i Norsborg. Emanuel Ksiazkiewics tror att problemen med rekryteringen främst beror på att skolorna ligger i slutet på den röda linjen och framhåller att lärarbristen är stor i hela regionen.

Mitt i har tidigare berättat att Botkyrka kommun fått 65 miljoner kronor från staten för kostnader kopplade till flyktingmottagande och ökad befolkning. Fem miljoner kronor kommer att satsas på arbetet med att stärka rekryteringen av lärare. Vilka andra insatser som kan komma i fråga är något som utbildningsförvaltningen nu utreder.

– Detta är en del i att vi också ser över hur kompetensförsörjningen säkerställs samt hur vi ska använda de pengar som regeringen satsar inom Lärarlönelyftet, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Exakt hur pengarna ska fördelas och hur de ska riktas är alltså ännu oklart, men målet är att locka fler lärare till bland annat Norsborg.

– Det är sådana infrastruktursituationer som vi måste förhålla oss till och genom de här fem miljoner hoppas vi kunna underlätta situationen, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

I årsredovisningen för 2015 visar utbildningsnämnden ett underskott på 10,6 miljoner kronor. Flera olika faktorer bidrar till minussiffrorna, exempelvis ökade lönekostnader för pedagogisk personal och att kommunen förlorat tre miljoner kronor i intäkter då man inte kunnat fakturera andra kommuner för vissa elever.

Emanuel Ksiazkiewicsz berättar att vissa elever som går i förskola och skola i Botkyrka också är inskrivna i en annan skola i en annan kommun. De kommunerna har vägrat att betala Botkyrka för skolgången.

Nu tänker kommunen ta krafttag för att säkerhetsställa att barnen och eleverna inte är inskrivna någon annanstans än i Botkyrka.

– Där har skon klämt och där ser vi till att öka vår kapacitet så vi kan få en bättre koll på de ärendena. Det är inte acceptabelt att vi går back på den typen av missar, säger Emanuel Ksiazkiewicz.