Hjälp finns om skolan inte fungerar för ditt barn

Aggie Öhman
Aggie Öhman ger föräldrar kunskap och redskap för sin samverkan med skolan.
Onsdagen den 20 mars kommer Aggie Öhman, som driver bloggen Prestationsprinsen, till Turebergshuset och föreläser för dig med barn som lite för ofta har ont i magen eller i huvudet, eller av andra anledningar inte vill gå till skolan.

– Jag kommer att prata om när skolan inte fungerar för barn och unga, när de helt enkelt inte går dit eller inte vill gå dit. Det finns alla möjliga orsaker till det. Och så ska jag ta upp olika riskfaktorer. Ofta är det stort fokus på barnet och vi pratar mycket om diagnoser, men skolan ska kompensera så att den fungerar för alla barn, säger Aggie Öhman.

Tanken är att föräldrakvällen med Aggie Öhman ska ge föräldrar kunskap och redskap för sin samverkan med skolan.

Driver bloggen Prestationsprinsen

Aggie Öhman har i flera år drivit bloggen Prestationsprinsen och arbetat med utbildning och opinionsbildning i den ideella föreningen Prestationsprinsen och vänner.

SKola

Rapporten ”Skolans tomma stolar”. Foto: Prestationsprinsen

För ett par år sedan genomförde föreningen en stor undersökning med hjälp av Sifo och gav ut rapporten ”Skolans tomma stolar” om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med den, med stöd av Skandias stiftelse Idéer för livet.

Uppemot 70 000 elever med omfattande frånvaro

Rapporten indikerade bland annat att över 50 000 elever (skolornas svar) men förmodligen 70 000 elever (kommunernas svar) i mellanstadiet och högstadiet har en omfattande frånvaro i Sverige i dag.

– Vi tog fram siffror som inga skolmyndigheter hade tagit fram. I Sverige har vi inte velat se på skolfrånvaro. Vi har skolplikt och då är väl alla där för annars är det skolk. Men man måste titta på många faktorer och prata om skollagen och vad som är skolans ansvar, plus att man ju har ett stort ansvar som förälder också, säger Aggie Öhman.

Viktigt att agera i ett tidigt skede

En annan slutsats i rapporten är att problem ofta uppstår långt innan en elev hamnar i det som brukar kallas för att vara ”hemmasittare”, och att det är oerhört mycket lättare att komma till rätta med svårigheterna om man agerar i ett tidigt skede.

– Men många skolor har inte rutiner för det i dag.

Satsning pågår i Sollentuna

I Sollentuna har utbildningsförvaltningen tillsatt en frånvaroansvarig och man satsar på ett bättre samarbete mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

– Ett sådant samarbete kan vara till stor nytta för de här barnen, ungdomarna och familjerna. Jag har jobbat en del med Sollentuna kommun och bland annat haft föreläsningar för skolpersonal, säger Aggie Öhman som själv är Sollentunabo.

Men föreläsningen i nästa onsdag, den 20 mars, vänder sig alltså till föräldrar. Den är kostnadsfri och pågår klockan 18.15–21 på våning 13 i Turebergshuset. Anmälan senast den 17 mars på kommunens hemsida.