Fisksätraskolan: Alla barn får ny skolplats

Skolchefen om Fisksätraskolans nedläggning
Knappt 80 barn hade sökt Fisksätraskolan till höstterminen. För få enligt skolchef Einar Fransson.
Samtliga barn som måste byta skola när Fisksätraskolan läggs ned kommer att få plats i en annan skola.
Det säger skolchefen i Nacka kommun, Einar Fransson.

Einar Fransson, produktionsdirektör för välfärd skola i Nacka kommun, hänvisar till bristande elevunderlag när han kommenterar förslaget att lägga ned Fisksätraskolan.

– I dag har vi 90 elever i Fisksätraskolan, till hösten är det knappt 80 elever, i klasserna från förskola till årskurs sex. Att få en skola att gå runt med så få elever, det blir svårt att leva upp till skollagens krav och läroplanen. Tyvärr har elevantalet sjunkit. Det är ett antal år sen alla lärare vara behöriga, efterhand har det blivit färre behöriga lärare.

Höstens ansökningar avgjorde

Att beskedet om en planerad nedläggning kommer bara veckorna före sommarlovet kommenterar Einar Fransson:

– Det är sent. Det stod klart för ett par veckor sedan vid senaste körningen av ansökningarna till skolan inför hösten. Då såg vi att det helt enkelt inte var görligt. Grundproblemet är att det är för få elever, vi får inte kvalitetsundervisning.

Samtliga elever måste nu välja en ny skola.

– Jag har sagt att vi har platser i våra kommunala skolor. 

Som exempel nämner han Igelboda skola, Samskolan i Saltsjöbaden, Skuru skola, och Saltsjö-Duvnäs skola.

– Ingen elev blir utan plats, det är viktigast av allt. 

Får inte förlängd ansökningstid

Även lärare har möjlighet att följa med till de nya skolorna. Enligt Fransson jobbar tre lärare på Fisksätraskolan.

Att föräldrar och elever endast har till 24 maj på sig att välja ny skola och inte får längre tid på sig kommenterar Einar Fransson:

– Det går inte att ge längre tid, det är det datum som gäller och som är sista datum för ansökningarna för att vara med i körningen i databasen.