Föräldrar i uppror – vill byta skolkommun

Jon Björck Karlbergsskolan
Jon Björck är en av flera föräldrar som engagerat sig i Karlbergsskolans framtid.
Jon Björck
Jon Björck förälder Karlbergsskolan
Karlbergsskolans föräldrar är missnöjda med utredningen till nya skolorganisationen. I en undersökning svarar var tredje förälder att de vill sätta sina barn i skolor utanför Vallentuna om Karlbergsskolans verksamhet upphör.

För att bemöta kritik som riktats mot utredningen till den nya skolorganisationen i Vallentuna bjöds sex vårdnadshavare in till kommunhuset på tisdagskvällen.

Mötet hölls av två ledamöter från Liberalerna i Barn- och ungdomsnämnden med syfte att diskutera de alternativ i utredningen som avser att flytta Karlbergsskolans personal och elever till Hjälmstaskolan.

Dialog men ingen kommunikation

Närvarande var Jon Björk som själv har barn i skolan. Han anser att synpunkter från vårdnadshavare om miljömässiga och pedagogiska aspekter inte har vägts in tillräckligt i utredningsarbetet.

– Vår känsla är dock tyvärr att det här är bestämt på förhand att man tänker genomföra sammanslagningen oavsett, säger han.

1 av 3 vill byta skolkommun

Två enkätundersökningar, där uppemot 100 föräldrar har svarat på frågor om hur de upplever utredningen, kommer att lämnas över till nämnden som håller ett extra sammanträde med fokus på skolorganisationen den 20 mars.

Enkäterna visar på ett tydligt missnöje om det skulle bli aktuellt med en skolsammanslagning.

– 36 procent svarar att de skulle vilja byta till en skola utanför Vallentuna om sammanslagningen genomförs. Åtgärden som ska stärka Vallentunas skolor riskerar med andra ord att göra det motsatta.

På grund av bristande kommunikation och avsaknad av vision och plan för hur skolan ska bli bättre ställer sig Jon frågande till om nämnden verkligen är villig att ta risken med stora avhopp, i stället för att se till att utredningsarbetet blir grundligt genomfört innan man fattar ett beslut.

Ska prata med ordföranden i dag

Efter mötet var han trots allt glad över en öppning i kommunikationen med styrande politiker i nämnden.

– Efter en lång tids väntan har äntligen nämndens ordförande också öppnat upp för dialog. Alla oroade föräldrar hoppas på bra effekt av vårt engagemang och att vi kan bidra till bra underlag för beslut och slutligen en bättre skola i Vallentuna.

Beslut gällande nya skolorganisationen förväntas tas tidigast den 10 april.

Mitt i har sökt Johan Skog (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden för en kommentar.