Ny förskola byggs för 80 miljoner

En gestaltning av förskolan som börjar byggas tidigast i augusti.
En gestaltning av förskolan som börjar byggas tidigast i augusti.
Förskolan Ringblomman ska ge plats åt 120 barn på Ringvägen i Kungsängen. Behovet av fler förskoleplatser i området är stort och bygget sätter igång tidigast i augsti. Den totala investeringen beräknas till 80 miljoner kronor.

Förra veckan beviljade bygg- och miljönämnden bygglov för en ny förskola på fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:1 vid Ringvägen. Namnet på förskolan blir Ringblomman och den byggs i två våningar. Den ska ge plats åt 120 barn på sex avdelningar.

Förskolan byggs i två våningar. Bild: Upplands-Brohus.

Utbildningskontoret menar att behovet av fler förskoleplatser i Kungsängen är stort. Särskilt då 400 nya bostäder byggs på samma väg. Förskolan ses även som ersättning för Blåsippan som lades ner för två år sedan.

Den totala investeringen beräknas till 80 miljoner kronor och byggstarten planeras i augusti 2018. Bygget kommer sedan pågå i över ett år.

Eget kök

Förskolan kommer att ha ett eget tillagningskök i paritet med Norrboda förskola, där kocken Emil Spanos huserar. Han har bidragit med input i programarbetet, enligt Upplands-Brohus.

Lekplatsen

Utegården är totalt 1600 kvadratmeter i skogsmiljö. En utmaning har varit att marken lutar kraftigt med en nivåskillnad på sju meter, vilket även präglar huvudbyggnaden med sina trappor och avsatser.

Utegården som den ser ut i dag. Foto: Upplands-Brohus.