Inte alls sämst i länet

Dan Molodyi, Sonia Rosdel och Oliver Westberg trivs 
på Vallentuna gymnasium.
Dan Molodyi, Sonia Rosdel och Oliver Westberg trivs på Vallentuna gymnasium.
Elever på Vallentunas enda gymnasieskola har lägst betyg i länet. Men det betyder inte att skolan är dålig anser eleverna själva. De tycker skolans dåliga rykte är oförtjänt.

Elever som gick ut gymnasiet i Vallentuna förra året hade lägst betyg i Stockholms län, enligt betygssnittet per skolkommun.

Men eleverna på Vallentuna gymnasium tycker inte att själva skolan ska stämplas som dålig bara för elever har låga betyg i jämförelse med andra skolor, anser elevrådsrepresentanterna Dan Moldoyi, Sonia Rosdel och Oliver Westberg.

– Vi får höga poäng i undersökningar som berör trivsel och goda relationer mellan lärare och elever. Det säger mer om skolan och hur bra lärarna än att bara fokusera på betygssnittet, säger Dan Molodyi som läser andra året på Sambeteendeprogrammet.

En skola som välkomnar alla

De förklarar att skolans styrka ligger i det sociala arbetet och höja elevers självförtroende.

– Statistiken visar inte hur elever utvecklas under sin tid på skolan. Det går många från andra länder här som behöver tid att anpassa sig till ett nytt språk, säger Dan Molodyi som flyttade till Sverige från Ukraina för tre år sedan.

– Många har dåliga betyg med sig från grundskolan och sånt tar tid att förbättra, säger Oliver Westberg.

Oliver läser första året på byggprogrammet och tycker skolans lärare jobbar aktivt med anpassa undervisningen efter varje elevs behov.

– Vissa har olika former av diagnoser som kan ge ångest eftersom det kan göra det svårt att klarar uppgifter. Det är lärarna medvetna om, och man får alltid en ny chans om man misslyckas.

Vill också få bra betyg

Sonia håller med om att lärarna är duktiga på att motivera eleverna. Hon upplever att sina klasskamrater är minst lika måna om sina betyg som i andra skolor.

– Det är klart att vi också känner oss stressade över att få bra betyg. Och lärarna är väldigt bra på att hjälpa och stötta oss så vi når dit vi vill, säger Sonia Rosdel, som läser andra året på Sambeteendeprogrammet.

Placerar sig högt i andra mätningar

Johan Klintberg som är rektor på Vallentuna gymnasium tycker det är olyckligt att förra årets avgångselever fick så låga betyg. Samtidigt vill han understryka att skolan hannat bra i andra mätningar.

– När det gäller hur stor andel som är i sysselsättning två år efter avslutade studier, ligger vi på 30:e plats i landet. Och där placerar vi oss betydligt högre än Stockholms stad.

Mitt i en utvecklingsfas

En sak som bidrar till lägre betygssnitt är för att skolan har många elever som studerar yrkesförberedande program. De eleverna eftersträvar andra saker i sin utbildning än toppbetyg.

– Höga betyg är inte alltid deras främsta drivkraft. Man ser praktikplats på företag som viktigare och gör det som krävs för att få ett jobb efter avslutat studierna.

Skolan har de senaste två-tre åren satsat på att jobba med de mjukare värdena som trivsel och gemenskap.

– Vi är mitt inne i en utvecklingsfas. Och vi kan börja se första effekterna av det arbetet när nästa avgångselever går ut till våren, säger han.