Gymnasierektorn: ”Målet är att nå 400 elever”

Johan Klintberg rektor för Vallentuna gymnasium sedan 2015.
Johan Klintberg rektor för Vallentuna gymnasium sedan 2015.
Efter några år med minskat elevantal hoppas Vallentuna gymnasium att trenden nu ska vända. Nästa höst kommer två efterlängtade utbildningar tillbaka till programutbudet och framtidstron är stark hos skolans rektor.

Antalet elever på Vallentuna gymnasium har minskat nästan varje läsår senaste tio åren. 2007 hade skolan över 600 elever jämfört med 2015 då elevantalet vara nere på 287 stycken. En följd blev att programmen teknik och naturvetenskap togs bort på grund av för få sökande.

– Vi hade under en period minskande elevkullar, samtidigt som utbildningarna utifrån sett inte höll måttet, säger Johan Klintberg, rektor, Vallentuna gymnsium.

”Modernt” och ”attraktivt”

När Johan blev rektor för 2,5 år sedan var skolan i behov av att förnya sitt programutbud, och uppdraget han fick från politikerna i kommunen var tydligt.

– De sa till mig att Vallentuna gymnasium ska vara ”djävligt” modernt och ”sjukt” attraktivt”, det är vad vi eftersträvar i allt vi gör, säger han.
Detta läsåret startades barn och fritidsprogrammet och antalet elever på skolan har ökat igen till 320. Ytterligare två program startas till hösten 2018. Teknik och naturvetenskapliga programmen kommer då tillbaka med 25 platser vardera. Fast den här gången i ett nytt koncept som ska ta fasta på Vallentunas näringsliv och ortens placering mellan universiteten i Stockholm och Uppsala.
– Vi har inlett ett samarbeten med högre lärosäten och knutit närmare kontakter med många av Vallentunas egenföretagare. Det tror vi kan bidra till bättre kvalité i utbildningen.

Ska växa med ro

Skolans målsättning är inte att bli lika stor som för tio år sedan. I stället är målet att utbildningarna leder till jobb för elverna. Johan betonar vikten att skolans storlek är rimlig. Trots allt väljer 600 ungdomar i Vallentuna ett gymnasiet utanför kommunen.

– Det är en omöjlighet att ta emot alla ungdomar i Vallentuna. Vi vill i stället vara en lagom stor skola, med tillgängliga lärare och gemytlig stämningen mellan elverna. Därför är det bra om vi växer långsamt, så vi känner oss bekväma i det vi har. Att nå 400 elever är lagom.

Bättre snitt än Storstockholm

En föreställning som finns bland en del Vallentunabor är att gymnasieskolan inte håller samma kvalité som skolorna i grannkommunerna. Den bilden vänder sig Johan Klintberg starkt emot, och hänvisar till en trivselundersökning som alla gymnasieelever i Stockholmsregionen har fyllt i.

– På varje punkt hade vi bättre snitt än för hela Storstockholm, när det gäller frågor om de mjuka värdena som har med tryggheten och studiero att göra. Det är saker som visar att de som går på skolan är nöjda med sin skolgång.

Fakta

Antalet elever på Vallentuna gymnasium mellan åren 2007-2017

2007

  • Elever: 663

2012

  • 275

2015

  • 287

2016

  • 312

2017

  • 320*

*100 av 320 av årets elever är folkbokförda i en annan kommun än Vallentuna.

 

Källa: skolverket.se