Nya Hästhagsskolan kan öppna redan i januari 2023

Hästhagsskolan, skärmdump från googe maps
Hästhagsskolan ska vara nästan dubbelt så stor, när den öppnar 2022.
I januari 2023 kan Hästhagsskolan öppna igen, med plats för 900 elever.
Det är ett halvår tidigare än planerat.
På torsdag väntas utbildningsnämnden anta genomförandebeslutet.

Sedan höstterminen 2017 går Hästhagsskolans elever i Farsta grundskola. Deras egen skola är tömd, i väntan på en omfattande om- och utbyggnad. När den stängde var den en F-6-skola med plats för 420 elever. När den öppnar ska den rymma 900 elever i årskurs F–9.

I januari 2023 ska allt vara klart. Tidigare har beskedet varit hösten 2023, men nu är planen att öppna skolan redan i början av året.

– Vi har haft en väldigt effektiv och bra process, som gör att skolan kan bli klar att tas i bruk redan i januari. Men det finns många risker som kan påverka tidsplanen, framförallt att Sisab ännu inte har fått bygglov, och att det kan överklagas. Även andra, tekniska risker kan påverka tidsplanen när man väl börjat bygga. Det är svårt för oss att veta i förväg, säger Monica Strandgren, handläggare vid utbildningsförvaltningen.

En helt ny byggnad

Projektet rymmer en helt ny byggnad, för högstadiet. Där ska det bland annat finnas klassrum,  bibliotek, kafé, musiksal, labblokaler och hemkunsskapssal.

Från början planerades också en ny idrottsbyggnad. Den har nu slopats. I stället får den gamla idrottssalen en tillbyggnad, med en ny idrottssal, omklädningsrum och förråd. I stället för en stor idrottssal som går att dela upp blir det alltså två mindre salar.

– Utbildningsnämnden ansåg att kostnaderna var för höga, inför inriktningsbeslutet i höstas. Därför gjorde vi en annan lösning. Genom hela projektet har vi arbetat så – satsat på att hålla kostnaderna nere genom att göra rätt prioriteringar, säger säger Monica Strandgren.

Tidigare beräknades kostaden för projektet till 359 miljoner kronor. Nu är prislappen 306 miljoner kronor.

I projektet ingår också renovering av byggnaderna för förskoleklass, låg- och mellanstadiet. Dessutom ska kök och matsal byggas ut, slöjd- och musiklokaler rustas upp och expedition, vaktmästeri, administration och elevhälsovård få större ytor.

På torsdag väntas utbildningsnämnden klubba genomförandebeslutet.

Fakta

Fler skolor behövs när de unga i Farsta blir fler

Utbyggnaden av Hästhagsskolan ingår i en större plan för att möta framtida behov i Farsta stadsdel. Fram till 2027 förväntas antalet 6–15-åringar bli cirka 1200 fler. Sedan väntas antalet växa ännu mer, på grund av alla nybyggen. Fram till 2040 behövs 2 500 nya elevplatser i stadsdelen, enligt stadens prognoser.

Flera helt nya skolor planeras därför: På Södra Teliatomten (år 2025) och vid Karlviks strand (år 2030) planeras två skolor för 900 elever. I Stora Sköndal planeras två skolor för cirka 500 elever och en skola med cirka 900 elever (år 2030–2040).

Dessutom ska flera skolor byggas ut, bland dem Hästhagsskolan och Kvickentorpsskolan som båda ska växa till F-9-skolor med 900 elever vardera. Båda skolorna är stängda, och eleverna inhysta i Farsta grundskola.

Källa: Stockholms stad