Ny dom: Syskon riskerar att hamna på olika skolor

Syskonförtur Huddinge Anna-Karin Mäntylä, grundskolechef.
Anna-Karin Mäntylä, grundskolechef, förklarar varför syskonförturen tas bort i skolvalet.
Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen – nu riskerar syskon att hamna på olika skolor. Den syskonförtur som tidigare gällt slopas.
– Vi behöver följa lagen, säger grundskolchefen Anna-Karin Mäntylä.

Vilken skola ska vår sexåring få plats på? Den frågan väntar många familjer ett svar på. Men mitt under ansökningsperioden har antagningsreglerna för kommunala skolor ändrats.

Hittills har barn med äldre syskon på en skola fått förtur till just den skolan, för att underlätta för familjer.

Vi vet att det kan vara en hjälp för familjer

Anna-Karin Mäntylä

Men den så kallade syskonförturen försvinner nu som första urvalsgrund, till förmån för barns närhet till skolan.

Ny vägledande dom

Detta efter att Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att syskonförtur aldrig får gå före ett barns rätt till en skola nära hemmet.

Syskonförtur Huddinge Anna-Karin Mäntylä, grundskolechef.

Anna-Karin Mäntylä, grundskolechef.

– Vi har valt att behålla syskonförturen så länge som vi har kunnat för att tillmötesgå vårdnadshavare som har fler än ett barn i grundskolan. Vi vet att det kan vara en hjälp för familjer att få ihop livspusslet. Men nu när det finns ett domslut på detta måste vi följa lagen och ändra våra riktlinjer, säger Anna-Karin Mäntylä, grundskolechef i Huddinge.

Går att ändra skolvalet

Som en följd av detta har kommunen förlängt ansökningstiden för familjer att söka skola. Mellan den 29 mars och 14 april kan föräldrar ändra skolvalet.

Trångsundsskolan i Huddinge

Trångsundsskolan i Huddinge, en av alla skolor som berörs av de nya reglerna.

– Vi har fått reaktioner från vårdnadshavare som upplevt att de inte vetat om de nya förutsättningarna när de sökt skola. Därför förlänger vi ansökningsperioden, säger Anna-Karin Mäntylä.

Regeringen utreder

De nya reglerna innebär att ett barns närhet till skolan går före syskonförturen. Därefter kan syskonförturen tillämpas. Syskonförturen försvinner alltså inte helt, men nedprioriteras till förmån för närhetsprincipen.

Tidningen Huddinge direkt, som rapporterade om denna nyhet i måndags, skriver att regeringen ska utreda frågan om syskonförtur, i syfte att syskonförturen också ska kunna användas som en urvalsgrund. Men den utredningen väntas vara klar först i mars 2020.

– Blir det en lagändring längre fram följer vi självklart det, säger Anna-Karin Mäntylä.