”Inte har väl barn och personal levt i lyx?”

Maria Larsson och Pär Ljungqvist är två av de föräldrar som protesterar mot besparingarna.
Maria Larsson och Pär Ljungqvist är två av de föräldrar som protesterar mot besparingarna.
Efter rapporter om gråtande förskollärare och förskolechefer som säger upp sig – nu protesterar även föräldrar i Huddinge mot miljonbesparingarna.
– Det är orimligt att de barn som går i förskolan nu ska betala tillbaka en skuld som andra har orsakat. Och inte har väl barn och personal överkonsumerat och levt i lyx tidigare heller? säger föräldern Maria Larsson på Daggkåpans förskola i Stuvsta.

Under våren har Mitt i Huddinge rapporterat om förskolekrisen i Huddinge, då förskolorna ska spara mångmiljonbelopp de närmsta åren.

Personal, chefer och den politiska oppositionen har protesterat. Till exempel har pedagoger vittnat om hur de gråter under sina raster, i de berättelser som det redogjorts för under hashtaggarna #förskoleupproret och #pressatläge.

Nu går 37 föräldrar på Daggkåpans förskola i Stuvsta ut i protest mot besparingarna. De har till exempel fått veta att Stuvstas förskolor ska få fler barn och att utvecklingssamtalen ska bli färre.

Föräldrarna är inte nöjda, skriver de, och vill se mer pengar till förskolan – inte mindre.

Oro för framtiden

Två av föräldarna är Maria Larsson och Pär Ljungqvist. De är båda nöjda över hur förskolan fungerar i dag, men blir oroliga inför framtiden.

Vi har ett litet syskon hemma som ska börja förskolan snart. Storasyster har haft en lugn grupp hittills men det räcker med två, tre oroliga barn för att ändra på det. Med större barngrupper finns det inte några mariginaler, säger Maria Larsson.

”Det är en tuff situation för förskolan”

Om jag förstått det rätt beror besparingarna på att personalkostnaderna varit högre än budgeterat. Vi har jättebra personal och det är klart att de ska ha rätt lön. Jag blir orolig för att det här ska leda till större personalomsättning, säger Pär Ljungqvist.

Oklart om gruppstorlek

Janette Örning Alm är förskolechef i Stuvsta. Hon säger att det inte är helt säkert att det blir större barngrupper på hennes förskolor. Fler barn börjar visserligen på förskolorna, men det kan hända att barn också slutar under våren.

– Om det blir större barngrupper tittar vi på vilka möten personalen har och hur vi kan minska dokumentationskraven, så att vi ökar pedagogernas närvaro i barngruppen. Vi har inget vikariestopp men ser över samarbetena mellan avdelningarna. Det gäller att se över alla bäckar små, säger hon.

Läs politikerns svar:

”Det är en tuff situation för förskolan”

Fakta

Ser över förskolans ekonomi

Under våren har Mitt i Huddinge rapporterat om förskolekrisen, då förskolan ska betala tillbaka en skuld på 38 miljoner kronor de närmsta tre åren.

Därutöver ska förskolan spara 19 miljoner kronor i år, för att inte dra på sig nya skulder. Just nu ser kommunen över hur besparingarna ska genomföras.

Man tittar också på hur de 7,5 miljoner kronor extra som politikerna tillförde till årets förskolebudget ska användas.

Kommunen undersöker även om de kan söka statsbidrag för minskade barngrupper nästa år, om det går att hålla nere vissa barngruppers storlek.

”Det är en tuff situation för förskolan”

Källa: Huddinge kommun