Kommunen ska själva bygga nya Örskolan

örskolan
Om tre år hoppas mittenstyret att en ny skola i Ör kan stå klar.
Upphandlingen av Örskolan avbryts. Och påbörjas på nytt.
Det blivande styret bestående av (S), (C) och (L) vill nu att kommunen själva äger och förvaltar skolan.
De hoppas dessutom att den kan stå klar 2021, ett år tidigare än vad man förut tänkt.

I fyra år har eleverna på Örskolan gått i baracker. Och så ska det fortsätta i fyra år till.

Det fick 154 föräldrar att se rött, och skriva under en protestlista mot att deras barn tvingas gå i tillfälliga paviljonger under så lång tid.

Att startskottet av skolan dragit ut på tiden har berott på att det varit svårt att få en prognos över hur många barn som förväntas går här enligt Morgan Lindqvist (M), ordförande i grundskole- och gymnasienämnden.

– Vi ville inte bygga varken en för liten eller en för stor skola, har han tidigare sagt till Mitt i Sundbyberg.

Skolan ska ägas av kommunen

Planen har varit att låta en privat aktör bygga skolan, och sedan skulle kommunen hyra in sig i lokalerna med ett kontrakt på 20-30 år.

Kritiker har menat att kommunen själva borde äga och förvalta skolan. Och så ser det nu ut att bli.

I mittenstyrets budget, vilken klubbades i veckan, ligger en ny skola i Ör högt på listan – och den ska ägas och förvaltas av kommunen själva.

– Ett nytt beslut om upphandling ska tas. Vår linje har hela tiden varit att kommunen ska äga och drifta skolan själva. På lång sikt, 25 år, skulle vi tappa 150 miljoner plus huset, på att inte äga fastigheten själva. Det kommer att finnas barn i Ör i 100 år framöver och vi ska ha en bra och permanent skola där, säger Peter Schilling (S).

Ska stå klar 2021

Att man nu börjar om med upphandlingen kommer göra att projektet försenas något, men Peter Schilling hoppas ändå att man kan ha en skola klar 2021, till skillnad från 2022 som var planen tidigare.

Vi ska göra allt vi kan för att skynda på bygget av skolan.

Peter Schilling

– Vi ska göra allt vi kan för att skynda på bygget av skolan. Det är oerhört viktigt att det här går snabbt.

Har protesterna från föräldrarna påverkat beslutet?

– Det har absolut stärkt oss i att det varit nödvändigt att fatta det här beslutet. Att föräldrarna fått nog ger styrka åt beslutet och gör att vi upplever att vi är rätt ute när vi tar det, säger Peter Schilling.