Kommunkoll: Skola växer och kommun medger fel

Ribbyskolan.
Högstadieskolan Ribbyskolan i Västerhaninge utökas till att även inrymma f-6-verksamhet.
Nu börjar Ribbyskolan i Västerhaninge utökas till f-6-skola – och kommunen medger fel för JO när rektor vägrade lämna ut handlingar till förälder. Här är Kommunkollen onsdag.

Nu utökas Ribbyskolan

Som Mitt i Haninge berättat förut ska högstadieskolan Ribbyskolan i Västerhaninge utökas till att även inrymma f-6.

Det innebär att nuvarande f-6-skolan Ribbybergsskolans upptagningsområde i framtiden kommer fördelas mellan Ribbyskolan och Ribbybergsskolan.

De lokaler som är avställda på Ribbyskolan, totalt fem klassrum, ska enligt utbildningsförvaltningen användas från och med läsåret 2017/18 fram tills att det uppförts nya permanenta skollokaler.

Allt kommer inte att ske över en natt.

Från och med 2017/18 ska Ribbyskolan först utökas med årskurserna f-2, och därefter med en årskurs per läsår de kommande åren upp till och med årskurs 6.

Ribbybergsskolan har cirka 525 elever i dag och anses ha den volymen även när Ribbyskolan är utbyggd.

Ribbyskolans f-6-skola tros i sin tur ha cirka 350 elever när alla årskurser är på plats, men kommer kunna växa enligt förvaltningen.

 

Rektor vägrade lämna handlingar till förälder – kommunen medger fel

En förälder i Haninge, vars barn en tid var nedstämd och vägrade gå till en av Haninges grundskolor, begärde i början av 2016 ut skolans åtgärdsplaner och övriga handlingar för hur skolan skulle få eleven tillbaka till skolan.

Rektorn på skolan frågade då föräldern vad hon skulle med handlingarna till, och att vissa av handlingarna var för internt bruk, och en del av handlingarna vägrade rektorn lämna ut direkt.

Handlingarna kom först några dagar senare till föräldern.

I vissa av handlingarna stod det då att föräldern fått ta del av handlingarna vid ett specifikt datum, vilket föräldern menar att hon aldrig hade fått. Åtgärdsprogrammet, som hon alltså inte sett eller känt till först, hade hon dessutom haft rätt att överklaga.

Handlingarna som var för internt bruk visade sig vara en ansökan till kommunen från skolan om extra resurser. Enligt rektorn ställdes frågan om vad föräldern skulle med handlingarna till för att rektorn skulle veta vad för handlingar som skulle tas fram.

Föräldern JO-anmälde skolan, och grund- och förskolenämnden har nu medgivit för JO att handlingar inte omedelbart levererats till föräldern, och att detta är ”en brist”. Haninges utbildningsförvaltning har haft en dialog med rektorn kring skolans rutiner och bedömer att saken inte kommer inträffa igen, men skriver:

”Det är visserligen inte brukligt att tillfråga den som begär ut en handling att specificera vilka handlingar man vill ha tillgång till och för att klargöra det kan det vara berättigat att efterfråga syftet med de begärda handlingarna så som rektor gjort”.

Utbildningsförvaltningen ifrågasätter alltså själva om expedieringen skett med skyndsamhet som lagen kräver, men att den ändå varit acceptabel. Begäran inkom på fredag eftermiddag och handlingarna skickades på tisdagen.